Historie

Hjørring Sommerspil er en selvejende institution, der blev etableret i oktober 1991 med en bestyrelse på 7 medlemmer, som var en kreds af mennesker, der gerne så, at der atter kom liv i den pragtfulde friluftsscene, der lå ubenyttet hen i det dejlige anlæg Sct. Knuds Kilde.

Anlæggelsen af Sct. Knuds Kilde anlægget går helt tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, hvor Lønborg Friis besluttede, at der skulle gøres noget ved området. Han sørgede for at kilden i 1903 blev renset op, og han offentliggjorde en idé om at plante bakkerne ved Kilden til.

Den idé var Jørgen H. Nielsen og Vendsyssel Tidendes Vilhelm Carlsen med på, og de fik byrådet til at vedtage det. Der blev plantet træer i foråret 1904, hvor man også udgravede dammen.

Friluftsteateret blev opført langt senere. I juli 1943 blev det indviet med en opførelse af det romantiske syngestykke “Molboerne”.
Selve scenen blev skabt af landinspektør Ernst Boe, Hjørring, og den blev opført som et beskæftigel- sesarbejde.
Det oprindelige anlæg havde plads til 4500 tilskuere, mens det der nu står i Kilden er resultatet af en renovering i begyndelsen af 1990’erne, hvor arkitekt Poul Schouboe, Hjørring beregnede og tegnede den “nye” friluftsscene, hvor bænkene med plads til 1500-2000 tilskuere blev sat op som et beskæf-
tigelsesprojekt.
Friluftsscenen havde forud for renoveringen ligget ubenyttet hen siden der senest 1950-1960 var lidt aktivitet på scenen med bl. a. gæstespil fra Det Kongelige Teater.

Hjørring Sommerspils første opsætning havde derefter premiere i juni 1992.
Det er bestyrelsen i den selvejende institution, der er krumtappen, når alle forberedelserne og gennemførelsen skal føres ud i livet. Hvert bestyrelsesmedlem har hver sit arbejds- og ansvarsområde, der sikrer at alle de mange brikker hvert år falder på plads.

Formålsparagraffen fastslår, at der skal laves friluftsteater på sceneanlægget i Sct. Knuds Kilde og at forestillingerne i det væsentlige gennemføres med amatører, men kravet til kvaliteten af forestillingen vil fordre at der er professionel iscenesættelse.

Hjørring Sommerspil kan se tilbage på en række forestillinger, som alle har været en stor kunstnerisk succes, men hvor der i en del af de første år indtraf nogle alvorlige økonomiske vanskeligheder, idet et par af årene gav nogle betydelige underskud.

Heldigvis viste Hjørring Kommune stor velvilje ved at stille lån til rådighed, så kreditorerne kunne betales. Det er i øvrigt også erfaringen andre steder i landet, at der skal en vis årrække til før man er tilstrækkeligt etableret til, at der kan komme fornuft i økonomien, og noget tyder på at vi er ved at være kommet dertil.

Hjørring Kommune har i årene der er gået i øvrigt vist stor velvilje overfor sommerspillet, ved at sikre at sceneanlægget bliver plejet og passet, og efter nogle års aktivitet, fik kommunen også foranlediget at der blev mulighed for strømforsyning til scene m.v.

Det er Hjørring Sommerspils ønske, at den årlige forestilling skal være en begivenhed, der appellerer til alle de mennesker i Vendsyssel, der har lyst til at være med som aktør, men naturligvis i endnu højere grad til publikum såvel i Hjørring som i hele landsdelen.